Readers Club


ANNUAL ACTIVITY PLAN 2018 - 19 • JUNE                  - CLUB MEETING.
 • JULY                  - ESSAY WRITING (TOPIC RAIN)
 • AUGUST           - QUIZ ON INDIAN HISTORY
 • SEPTEMBER   - DEMO CLASS FESTIVALS ABROAD 
 • OCTOBER       - SPELLING BEE
 •  NOVEMBER   - DEBATE 
 • DECEMBER    - VERSIFICATION CLUB MEMBERS

CLASS VI 

 1. NAVNEET B
 2. NIHAL VINAYAK
 3. AKSHARA PV
 4. NYZA SHAMEER
 5. DEVASANDRA
 6. VISHNU PRIYA S
 7. SRIYA M K
 8. DEVDUTT
 9. MADHAV GS CLASS VII
 1. MALAVIKA V
 2. SREYA 
 3. ARCHA R
 4. SANJANA
 5. SWAHNA
 6. ANAIKH
 7. SREENAND
 8. SARANG G 
 9. DEVVISHNU 
 10. AJAY ARAVIND


CLASS VIII
 1. SREELAKSHMI S
 2. NANDANA VALSAN
 3. RITHUL
 4. SUDEV
 5. NIRMAL
 6. ANUDEV
 7. AMAN
 8. NANDKISHORE
 9. SOORAJ


CLASS IX

 1. VIGHNESH SHANKAR 
 2. HARSHIN RAI
 3. DURGA RADHAKEISHNAN 
 4. SREELAKSHMI SOMDAS
 5. HARSHA RAJEESH 
 6. AMALNATH V
 7. GOUTHAM KRISHNA


CLASS X

 1. DIYANA T
 2. JASHIN
 3. APARNA RAVINDRAN
 4. SOJIYA SB 
 5. NEHA K
 6. MALAVIKA PR
 7. THUSHAR M 
 8. AJAL PP
 9. ASHIK C


1 comment: